مناقصه طراحی UX/UI

شرکت موتوژن در نظر دارد طراحی UX/UI وب سایت خود را به شرکت‌های واجد شرایط از طریق مناقصه و عقد قرارداد واگذار نمايد. لذا از کلیه شرکت‌ها و موسسات معتبر متقاضی همکاری، دعوت می‌شود با بررسی کامل شرایط آگهی پیشنهادات و پروپوزال خود را از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز در پاکت‌های سربسته ممهور به مهر شرکت و در ساعات اداری به آدرس محل شرکت واقع در تبریز: منطقه صنعتی غرب، بلوار صنعت، شرکت موتوژن ارسال نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ دی ۳۰, شنبه

مناقصه اجرا رنگ اپوکسی

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت¬نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ دی ۱۹, سه‌شنبه

مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ دی ۱۱, دوشنبه

مزایده اقلام ضایعاتی و مازاد

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به شرکت در این مزایده میباشند دعوت میگردد جهت رویت و اخذ اسناد مزایده به مدت 7 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از ساعت 9 صبح الی 14 با واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن به شماره تلفن 34456932-041 تماس حاصل نموده و جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد فروش ضایعات شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب بلوار صنعت، شرکت موتوژن مراجعه نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ دی ۰۹, شنبه

مناقصه خرید درایو و پنل کاربری الکتروموتورهای کولری BLDC

شرکت موتوژن در نظر دارد نسبت به شناسایی و خرید درایو و پنل کاربری الکتروموتورهای کولری BLDC از تولیدکنندگان داخلی به تعداد 40000 دستگاه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ دی ۰۷, پنجشنبه

مزایده اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش کولری

شرکت موتوژن در نظر دارد مسئولیت فروش، ارائه خدمات پس از فروش و جمع آوری پمپ آب و الکتروموتورهای کولری ویژه تک فروشی خود را به تعداد 350.000 دستگاه انواع الکتروموتور 1/8، 1/3، 1/2، 3/4 کولری و 800.000 دستگاه الکتروپمپ آب کولری از طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ آذر ۰۶, دوشنبه

مناقصه

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ آذر ۰۱, چهارشنبه

مناقصه

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت¬نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ آبان ۱۴, یکشنبه

مناقصه اقلام مورد نیاز

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام زیر را از طریق مناقصه و عقد قرارداد و اخذ تضامین معتبر، خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتهای بازرگانی معتبر علاقمند به همکاری دعوت می شود پیشنهاد قیمت و فیش واریزی سپرده شرکت در مناقصه یا ضمانت­نامه بانکی معتبر و همچنین مشخصات فنی را در پاکتهای سربسته جداگانه لاک و مهر شده قرار داده و با درج محتویات هر پاکت بر روی آن، نسبت به ارسال آن به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران شرکت موتوژن به نشانی مندرج در ذیل این آگهی اقدام نمایند

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ آبان ۰۷, یکشنبه

مزایده ملک تجاری

شرکت موتوژن (سهامی عام) در نظر دارد منافع یک باب ملک تجاری واقع در تبریز، دروازه تهران، جنب کاراژ راه پیما، محل سابق مبل سناتور، پلاک 1 با کد پستی ۵۱۵۷۷۵۶۶۸۳ به مساحت 35/314 ( شامل فضای زیرزمین، طبقه اول بصورت نیم طبقه، طبقه دوم بصورت سالن و طبقه سوم بصورت Roof Garden ) را از طریق مزایده، برای مدت 1 سال از طریق عقد اجاره، واگذار نماید.

مشاهده مطلب |۱۴۰۲ مهر ۱۵, شنبه