مناقصه خرید شمش آلومینیوم

شرکت موتوژن در نظردارد شمش آلومینیوم آلیاژی3/380 مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید.

                     مناقصه شماره 14010218 
ردیفشرح کالاتعدادواحد
1شمش آلومینیوم آلیاژی 380/3450تن

 

  1. فروشنده موظف است قیمت های پیشنهادی خود به همراه 5 درصد از کل مبلغ را نزد بانک تجارت شعبه سه راهی قراملک تبریز به شماره حساب جاری 510045769 و یا بانک ملی شعبه کوی اطباء تبریز شماره حساب جاری0105984083006   طی فیش واریزی و یا چک تضمین بنام شرکت موتوژن در پاکت های سربسته و ممهور با ذکر مشخصات به واحد بازرگانی شرکت تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
  2. تصویر فیش واریزی پیوست گردد. ( قیمتهای اعلامی ثابت خواهد بود)
  3. مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی به همراه سپرده از زمان انتشار آگهی تا 7 روز کاری می‌باشد.
  4. به پیشنهادهای فاقد سپرده و سپرده های کمتر از میزان مقرر و سپرده های مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  5. پیشنهاد قیمت به صورت گشایش اعتباری اسنادی بانکی ارائه شود. همچنین خرید بصورت یکجا خواهد بود. (قیمت پایه نقدی و شرایط اعتباری در اسناد مالی ارائه گردد)
  6. شرکت در رد یا قبول پیشنهادات خود مختار است.

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

 تلفن تماس : 04134456932 – 04134480330  فاکس :  34479290-041 

برای دانلود اینجا کلیک کنید