جذب نمایندگی فروش

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت گسترش خدمات و توسعه شبـکه فروش محصولات خود در تمامی استان‌ها، اقدام به جـذب نماینـده از سراسر کشـور نماید لذا خواهشـمند است جهـت دریافت اطلاعات بیشـتر و انجام فرآیند اخذ نمایندگی به سامانه ارتباط با مشتری شرکت موتوژن به نشانی https://crm.motogen.com مراجعه فرمایید.

بدیهی است این امر فقط از طریق ثبت نام در سامانه مذکور امکان‌پذیر می‌باشد.