موتـوژن
تولید کننده انواع الکتروموتور

همواره در راستای اعتلای میهن عزیزمان تلاش می‌کند

الکتروموتورهای سه فاز اینورتور دیوتی

الکتروموتورهای اینورتر دیوتی به منظور کاربرد در شرایط تحمیلی از طرف اینورتر مناسب سازی شده اند. در صورتی که که با کاهش دور، گشتاور کاهش نیابد یا میزان آن قابل قبول نباشد، سیستم خنک کاری باید IC416 که به آن تهویه اجباری اطلاق می گردد، انتخاب شود.

مناقصه واگذاری خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن در نظردارد در سال 1401 خدمات ذيل را ازطريق مناقصه و عقد قرارداد يک ساله به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.

الکترو موتورهای Inverter-Duty

با توجه به مزیت‌های موتورهای القایی و نفوذ بسیار بالای آن در صنایع به لحاظ تعداد موتورهای در حال کار و لزوم کنترل دور آنها به دلیل ضرورت‌های فنی در کاربردهای خاص یا با هدف بهینه سازی مصرف انرژی، امروزه طیف وسیعی از این الکتروموتورها با اینورتر درایو می‌شوند.