عمده سهامداران
سهامدارسهمدرصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص --
شخص حقيقي--
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام--
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص--
اعضای هیئت مدیره
نام عضونام نمایندهسمت
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر (سهامی عام)طاهر رحیمیرئیس هیات مدیره
شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر (سهامی خاص)غفور خرامهرنائب رئیس هیات مدیره
شرکت نورد آریان فولاد (سهامی خاص)مصطفی قاسمیعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)احمد شریفی رادعضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری آذر (سهامی خاص)هادی عبادیعضو هیات مدیره و مدیرعامل
وضعیت کل آخرین روز معاملات
آخرین قیمتقیمت پایانیآخرین تراکنش
---
پیش بینی درآمد
P/EEPSحجم معاملات
---
پرتال سهامدارانموتوژن در کدالموتوژن در بورس