مناقصه خدمات پیمانکاری

شركت موتوژن در نظر دارد در سال 1402 خدمات  ذيل را از طريق مناقصه و عقد قرارداد يکساله به شركتهاي واجد شرايط واگذار نمايد. داوطلبين مي توانند از تاريخ درج آگهي بمدت 7 روزکاري از ساعت 8 لغايت 14  پس از انجام بازديد از محل کارخانه و شرايط مناقصه پيشنهاد خود را در پاکت سربسته به واحد تدارکات تبریز تحويل نمايند.

 1. خدمات پرسکاري و انيلينگ قطعات انواع الکتروموتور
 2. توليد سيم رابط وحک نيم پليت
 3. شارلاک زني الکتروموتورهاي کولري و صنعتي به صورت قطره ايي و تحت خلاء
 4. ماشينکاري کولري(توليد روتورکامل کولري و تراش فريم کولري)
 5.  سنگزني شفت کولري معمولي و CRS  (ماشين آلات و ابزار آلات  با پيمانکار)
 6. توليد انواع قطعات پلاستيکي
 7. ريخته گري و پليسه کاري قطعات الکتروموتور 
 8. خدمات اداري و تنظيفات فضاي سبز
 9.  خدمات نگهداري و تعميرات تأسيسات داخل کارخانه شرکت موتوژن   
 10. جوشکاري و آهنگري
 11. سيم پيچي ماشيني  الکتروموتورهاي صنعتي سبک و سنگين
 12. سيم پيچي دستي الکتروموتورهاي صنعتي  سبک سه فاز و تکفاز
 13. سيم پيچي الکتروموتورهاي کولري معمولي  و   CRS
 14. ماشينکاري و مونتاژالکتروموتورهاي فوق سنگين  (کليه ابزار آلات و تيغچه ها بر عهده پيمانکار)
 15. مونتاژ و بسته بندي سه فاز و تکفاز الکتروموتورهاي صنعتي سبک و سنگين 
 16. توليد براکتهاي کامل ساده و سوئيچي کولري و بلبرينگ دار(بوش زني –ماشينکاري و تزريق روغن پرماويک ) - ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار
 17. رنگزني انواع الکتروموتورهاي کولري و صنعتي و پايه کولري و سياهکاري 
 18. برش ورقهاي رولي (ماشين آلات وابزار آلات با پيمانکار)
 19. خدمات دفتر بازرگاني تهران
 20. مونتاژ و بسته بندي کليه تيپهاي الکتروموتورهاي کولری

 

دانلود فایل های مناقصه

به پيشنهادهای فاقد سپرده و کمتر از ميزان مقرر و چک شخصي و مخدوش و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. همچنین پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه می باشد.

آدرس شرکت: تبريز - منطقه صنعتی غرب - بلوار صنعت – شرکت موتوژن     تلفن تماس:34480330-041    فاکس: 34479290-041