سمینار آموزشی هم افزایی ارتباط صنایع با شرکت موتوژن

 سمینار آموزشی شرکت موتوژن با مشارکت خانه صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی در راستای هم‌افزایی ارتباط صنایع و با هدف آشنایی با نحوه انتخاب و نگهداری الکتروموتور در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۱ در محل شرکت موتوژن برگزار گردید.