مناقصه عمومی

شرکت موتوژن در نظر دارد دستگاههای ذیل را از طریق مناقصه و عقد قرارداد خریداری نماید. شرکتهای متقاضی میتوانند پیشنهاد قیمت خود را در این زمینه در پاکتهای الف، ب، ج، د قرارداده و جهت دریافت پاکتهای مناقصه به واحد تدارکات تبریز و یا دفتر بازرگانی تهران مراجعه فرمایند.

ردیفنام کالامشخصاتواحدمجموع نیاز
1لاک VPI کیلوگرم3000
2لاک قطره ای جزءالف وب کیلوگرم2000
3انواع سیم روپوشدار متر 
4مواد پلی امید ساده بیرنگ

Akulon F223-D

NB40NLE تکومید ترکیه

کیلوگرم7000
5مواد پلی امید الیافدار )ضد آتش(25-%30 %NB44GS30BK تکومید ترکیهکیلوگرم1844
6رنگ طوسی RAL7030 کیلوگرم2155
7 رنگ آبی  RAL 5001 کیلوگرم4000
8لاک کوره ای آماده مصرف (لاک+ تینر) کیلوگرم14104
9انواع خازن عدد 
10تنواع غلاف متر 
11روغن دای کیلوگرم11000
12روغن پوشان ملاغه کیلوگرم800
13خمیر ضدلحیم کیلوگرم1500
14شفت معمولی کولری کیلوگرم718000
15شفت ¾ CRS کولری کیلوگرم182000
16شفت بلبرینگی 17 D کیلوگرم200000
17انواع میلگرد کیلوگرم 
18مدل متحرک براکت کولری سویجی با مغزیهای مربوط چپ و راست وتان ست3
19

مدل ثابت براکت کولری سویجی با مغزیهای مربوط چپ و راست وتان

 مدل متحرک براکت کولری ساده با مغزیهای مربوط چپ و راست وتان

 

ست

ست

3

2

20مدل ثابت براکت کولری ساده با مغزیهای مربوط چپ و راست وتان ست2
21انواع لامل عدد 
22قالب براکت کامل کولری ست1
23پرس 200 تنی C شکل هیدرولیکی عدد1

 

دانلود فایل و مشخصات فنی 

  • آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت 7 روز کاری است.
  • شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
  • واریز 5 در صد کل قرارداد به ح ساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

 

 آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب، جاده اختصاصی شرکت موتوژن تلفن:34480330-041 فاکس:34479290-041 

آدرس دفتر تهران: خیابان قائم مقام جنوبی، پایین تر از تقاطع مطهری کوچه الوند پلاک تلفن: 88822163-021 فاکس: 88846013-021