سهامداران

عمده سهامداران شرکت موتوژن

سهامدار سهم درصد
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص 288 M 42.340
شخص حقيقي 124 M 18.260
شركت سرمايه گذاري غدير-سهامي عام 71 M 10.430
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص 38 M 5.540

اسامی اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

نام عضو نام نماینده سمت
شركت بين المللي توسعه صنايع ومعادن غدير-سهامي خاص طاهر رحیمی عضو هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري غدير حشمت اله صادقی محصلی رئیس هیئت مدیره
شركت گروه توسعه اقتصادملل-سهامي خاص غفور خرامهر نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمايه گذاري آذر بهمن حسین زاده عضو هیئت مدیره
شرکت صنعتي بازرگاني غدير پیمان اخوان عضو هیئت مدیره

مدیرعامل : طاهر رحیمی

بموتو در بورس

وضعیت کل آخرین روز معاملات

آخرین قیمت قیمت پایانی آخرین تراکنش
58.190 60.680 99/11/12

پیش بینی درآمد

P/E EPS حجم معاملات
11.53 5261 3.035M

گزارش های مالی

موتوژن در کدال

موتوژن در بورس

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans