بیشتر

الکتروپمپ های صنعتی سه فاز

دانلود کاتالوگ

جدول مشخصات محصولات

تیپ موتور اندازه فریم قدرت خروجی (KW) ولتاژ نامی (V) سرعت در بار نامی (RPM) جریان نامی (A) تعداد فاز
P56-20 56 0.09 220Δ/380Υ 2810 0.31Δ/0.18Υ 3
P56-21 56 0.09 220Δ/380Υ 2810 0.31Δ/0.18Υ 3
P56-23 56 0.09 220Δ/380Υ 2810 0.31Δ/0.18Υ 3
P56-25 56 0.09 220Δ/380Υ 2810 0.31Δ/0.18Υ 3

مشخصات ابعادی

Type H(mm)
P56-20 85
P56-21 120
P56-23 140
P56-25 146