مناقصه تامین خودرو استیجاری (با راننده)

شرکت موتوژن در نظر دارد تامین خودروی استیجاری (با راننده) بشرح ذیل را به واجدین شرایط از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید متقاضیان میتواند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی بمدت ۴ روز کاری از ساعت ۸ لغایت ۱۴ به ادرس :تبریز – منطقه صنعتی غرب-بلوار صنعت- شرکت موتوژن واحد امور اداری مراجعه نمایند. ضمنا پیشنهادات می بایست به دبیرخانه واحد امور اداری شرکت در پاکت سربسته تحویل گردد.

 

ردیفنوع خودرونام خودرومدل
1سواریسوزوکی ویتارا1395 به بالا
2سواریتویوتا کمری1395 به بالا
3سواریهایما S71395 به بالا
4سواریجک S51395 به بالا
5سواریسراتو21395 به بالا
6سواریدنا پلاس اتوماتیک1395 به بالا
7سواریپژو پارس1398 به بالا
8سواریسمند1398 به بالا
9بارینیسان1398 به بالا