مزایده اقلام مازاد و ضایعاتی

آگهی مزایده

 

شرکت موتوژن در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را از طریق مزایده بفروش برساند. لذا از کسانی که مایل به خرید می‌باشند دعوت گردد جهت رویت و اخذ فرم مزایده به مدت ۷ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی مزایده از ساعت ۹ صبح الی ۱۴ با واحد فروش ضایعات به شماره تلفن ۳۴۴۸۰۳۳۰ - 041 تماس حاصل فرمایند.علاقمندان جهت دریافت پاکتهای مزایده به واحد بازرگانی شرکت موتوژن واقع در تبریز منطقه صنعتی غرب جاده اختصاصی مراجعه فرمایند .

شماره مزایده : 14001012

اقلام ضایعاتی

ردیف

نام کالا

 مقدار

واحد شمارش

1

دمپرسی وآهن آلات

1500

تن

2

قرقره کونیک