آگهی مناقصه خرید ژنراتور برق و ساخت ابزار آلات سیم پیچی و جااندازی دستگاه استومات

مناقصه شماره 14000129

شرکت موتوژن در نظردارد: خرید ژنراتور برق و ساخت ابزار آلات سیم پیچی و جااندازی دستگاه استومات مورد نیازخود را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

 لذا ازعلاقمندان به همکاری دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه ژنراتور برق پیشنهادات خودرادر پاکتهای سربسته ممهور به مهر وامضاء مجاز  به واحد تدارکات داخلی ارسال فرمایند.

ضمناً در رابطه با ساخت ابزار آلات سیم پیچی و جااندازی دستگاه استومات، سازندگان محترم و شرکتهای با تجربه و توانمند در این زمینه میبایست بصورت حضوری از این دستگاه در شرکت موتوژن بازدید بعمل آورده و سپس اقدام به پیشنهاد قیمت نمایند.

- آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

- شرکت موتوژن دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

- واریز 5 درصد کل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن: 34480330- 041  فاکس: 34479290-041