موتوژن ،صادرکننده برگزیده استان آذربایجان شرقی درسال 1395

دربیست ودومین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشورکه با حضور جمعی ازمسئولین کشوری و استانی و تلاشگران عرصه صنعت و معدن برگزارگردید ،شرکت موتوژن بزرگترین واحدتولیدکننده الکتروموتور های صنعتی و خانگی کشور بعنوان واحد صادرکننده برگزیده سال 1395 معرفی شد.

در این مراسم که روز 11 دی ماه 1395 در محل سالن پتروشیمی تبریز برگزارشد، لوح و تندیس واحد صادرکننده برگزیده استان به شرکت موتوژن اعطاء گردید.

لازم بذکر است موتوژن ازسال 1382 تاکنون بطور متوالی تاکنون به عنوان واحد نمونه صنعتی و صادراتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده است.