مناقصه خرید مواد پلی آمید

شرکت موتوژن در نظردارد:  مواد پلی آمید مورد نیاز خود را طبق لیست ذیل از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید. لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی نسبت به ارسال اسناد اقدام نمایند.

-    مواد پلاستيكي پلي اميد6 ساده بيرنگ                           27 تن

AKULON    F223- D            و یا         NB40NLE   (تکومیدترکیه)

-    مواد پلاستيكي پلي اميد اليافدار6  (30%)                     7 تن

NB44GS30BK             (تکومید ترکیه)  

 -    مواد ضدآتش پلیمری   (مستر بچ ضد شعله)           3511تن

 -      پلی پروپیلن30% الیافدار                                                   18 تن

مناقصه شماره 990430

-         آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روز کاری میباشد.

-         شرکت موتوژن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار میباشد.

-         هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

-         واریز 5 درصد کل قرارداد به حساب جاری شماره 45769 بانک تجارت شعبه قراملک تبریز کد 5100 موتوژن یا ارائه ضمانتنامه بانکی

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041