مناقصه شفت کولری

شرکت موتوژن در نظردارد تامین اقلام زیر را از طریق مناقصه وعقد قرارداد خریداری نماید.

 1- شفت کولری معمولی 600،000 عدد

2- شفت بلبرینگی D17   100،000 عدد

3- شفت CRS3/4    260،000 عدد

 لذا از علاقمندان به همکاری دعوت میشود طبق فایل پیوستی نسبت به ارسال اسناد اقدام نمایند .

آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی از تاریخ چاپ به مدت هفت روزکاری میباشد.

آدرس کارخانه : تبریز منطقه صنعتی غرب ، جاده اختصاصی شرکت موتوژن

تلفن : 34480330- 041  فاکس :     34479290-041