اعلام شماره حساب سهامداران

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت موتوژن (سهامی عام) تقاضا می‌شود، نسبت به اعلام شماره حساب خود از طریق تلفن و یا فکس، جهت واریز سود تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ اقدام فرمایند. 

شماره تلفن تماس ۳۴۴۵۹۳۶۰-۰۴۱ و ۳۴۴۶۳۷۲۷-۰۴۱ امور مالی. 

شماره فاکس ۳۴۴۵۹۳۶۰-۰۴۱