بازدید مدیرعامل شرکت موتوژن ازنمایشگاه لوازم خانگی تبریز

بازدید مدیرعامل شرکت موتوژن از نمایشگاه لوازم خانگی تبریز

طاهررحیمی مدیرعامل شرکت موتوژن طی بازدیدی ازنمایشگاه لوازم خانگی تبریزاز نزدیک با مدیران واحدهای فعال تولیدکننده لوازم خانگی بالاخص واحدهای مصرف کننده محصولات شرکت موتوژن ملاقات وگفتگو کردند.

واحدهای تولیدی شرکت دونار، امرسان ، سیلوان ولوازم خانگی پارس ازجمله واحدهای موردبازدیدمدیرعامل شرکت موتوژن بود

دراین بازید تفاهم نامه ای پیرامون همکاری مشترک وتبادلات فنی مهندسی در یک قالب منظم و منسجم  بین دو شرکت موتوژن ولوازم خانگی پارس با هدف خودکفایی ورفع وابستگی ارزی به الکتروموتورهای وارداتی موردمصرف درصنعت لوازم خانگی کشور ا مضاء گردید.