بازدید مدیرعامل شرکت موتوژن از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

بازدید مدیرعامل شرکت موتوژن از پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

 

طاهر رحیمی مدیر عامل شرکت موتوژن به همراه معاونین و مدیران واحدهای مختلف شرکت موتوژن روز دوشنبه 31 تیرماه 1398 از مجموعه عصر انقلاب پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی بازدید نمودند و از نزدیک با محصولات و خدمات شرکت های مستقر در پارک، مرتبط با حوزه فعالیت شرکت موتوژن آشنا شدند.

این برنامه در ادامه سیاست پارک در زمینه گسترش و توسعه ارتباطات با صنایع استان برنامه ریزی و اجرا شد

دکتر عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این برنامه ضمن اشاره به توانمندیهای شرکت های مستقر در پارک و اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه تامین قطعات و نیازهای شرکت موتوژن از طریق موسسات و شرکت های مستقر در پارک، پیشنهادات زیر را برای ارتقا سطح همکاریهای فی مابین ارائه نمود.

1- انعقاد تفاهم نامه همکاری و تشکیل کمیته مشترک علمی به منظور بررسی نیازهای شرکت موتوژن و انتقال نیاز ها به فناوران

2- استقرار  دفتر  تحقیق و توسعه شرکت  موتوژن در پارک

3- برگزاری رویداد Demo Day برای معرفی شرکت های فناور مستقر در پارک مرتبط با نیازهای شرکت موتوژن

4- دعوت از بازنشستگان دارای تجارب علمی و فنی موتوژن برای تاسیس شرکت فناور و دانش بنیان و استقرار در پارک

5- دعوت از شرکت موتوژن برای همکاری با پارک در زمینه راه اندازی کارخانه نوآوری در محل شرکت موتوژن