اعطای نمایندگی فروش محصولات صنعتی (داخلی و صادرات) فروش قطعه و خدمات پس از فروش شرکت موتوژن ( سهامی عام )

شرکت موتوژن درنظر دارد نمایندگی فروش الکتروموتورهای صنعتی (داخلی و صادراتی ) فروش قطعه و خدمات پس از فروش را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

... ادامه

دعوت به همکاری

شرکت موتوژن درنظردارد جهت تکمیل کادرخود، از بین واجدین شرایط پس ازآزمون کتبی ومصاحبه دعوت به همکاری نماید.

... ادامه

آگهی جذب نیروی انسانی

شرکت موتوژن در نظر دارد جهت تکمیل کادر خود، از بین واجدین شرایط پس از آزمون کتبی و مصاحبه با شرایط زیر دعوت به همکاری نماید.

... ادامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام (به تعویق افتاد)

از کلیه سهامداران محترم شرکت موتوژن (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1398/09/19 در محل هتل تهران واقع در خیابان ولیعصر اول خیابان استاد مطهری برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

... ادامه

حضورشرکت موتوژن درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

شرکت موتوژن ،اولین وبزرگترین تولیده کننده الکترموتوردرمنطقه ، شما را به بازدید ازغرفه این شرکت  در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از 18 لغایت 21 مهرماه 98 درمحل دائمی نمایشگاه تهران سالن A31 غرفه 24 دعوت می نماید.

... ادامه